ระบบใหม่   ระบบส่งตัวผู้ป่วย new (สำหรับโรงพยาบาล)
https://isuandok.med.cmu.ac.th/iRefer
เริ่มใช้จริง วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554

download คู่มือการใช้งาน
   
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์(สำหรับผู้ป่วยทั่วไป)
Online Patient Registration System

เปิดบริการเฉพาะ
-ผู้ป่วยชำระเงิน
-ข้าราชการ/รัฐวิสหกิจ นำใบเสร็จไปเบิก
-ข้าราชการเบิกตรง
-ประกันสังคมมหาราชนครเชียงใหม่
-ประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่่